Putno osiguranje

Zdravstveno osiguranje i osiguranje od otkaza putovanja

Sukladno zakonu o pružanju usluga u turizmu Putolovac Putovanja d.o.o. je dužan svojim putnicima ponuditi uslugu osiguranja prilikom svakom putovanja uplaćenog u poslovnici ili na račun turističke agencije Putolovac Putovanja d.o.o.

Dodatno zdravstveno osiguranje i osiguranje od otkaza putovanja možete ugovoriti pozivom na 01/7980-668 ili na mail info@putolovac.hr. Prilikom prijave potrebno je jasno naznačiti koje ponuđeno osiguranje prihvaćate.

Brošura putnog osiguranja Adriatic koju možete preuzeti ovdje.

Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, PUTOLOVAC PUTOVANJA je sa Osiguravateljem sklopio Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora putovanja zbog kojeg je usluga putovanja izostala odnosno radi naknade troškova povratka Putnika u mjesto polaska te je u slučaju nastanka osiguranog slučaja Putnik dužan o istom kontaktirati osiguravatelja GENERALI OSIGURANJE d.d (broj police jamčevnog osiguranja: P15 – 1020001003), Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, PUTOLOVAC PUTOVANJA ima kod osiguravajućeg društva GENERALI OSIGURANJE d.d. sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj P13-1020266267.

Na zahtjev Putnika djelatnici agencije upoznati će Putnika sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju PUTOLOVAC PUTOVANJA prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman, a Putnik potpisom Ugovora o putovanju potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.